“คำด่า” ในอักขราภิธานศรับท์ของหมอบรัดเลย์

“คำด่าที่ปรากฏในอักขราภิธานศรับท์ ของ หมอบรัดเลย์”

 

พูดถึง “คำด่า” แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องดีอยู่แล้วครับ เพราะการที่ใครสักคนจะด่ากัน นั่นแสดงว่าต้องเกิดจากความไม่พอใจกัน ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง แต่วันนี้ครูทอมขออนุญาตนำ “คำด่า” ที่ปรากฏใน “อักขราภิธานศรับท์ ของ หมอบรัดเลย์” มาเล่าสู่กันฟังสักหน่อยครับ ลองมาดูกันว่าสมัยโบร่ำโบราณเขาด่ากันว่าอย่างไร และในอักขราภิธานศรับท์ฉบับนี้ระบุความหมายว่าอย่างไร อย่าคิดว่าครูทอมเอาเรื่องไม่สุภาพมาพูดในที่สาธารณะเลยนะครับ คิดเสียว่าครูทอมนำมาให้ได้อ่านเพื่อศึกษารากเหง้าของภาษาไทยกันนะครับ

 

คำด่าที่ปรากฏในเล่มนี้ สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดคือค่านิยมในสังคม โดยเฉพาะเรื่องความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ คำด่าผู้หญิงจะมีจำนวนเยอะกว่าคำด่าผู้ชายมาก แถมยังมีความ “เผ็ดร้อน” ยิ่งกว่า แถมผู้หญิงยังมีคำด่าอยู่หลายคำในกรณีที่ผู้หญิงนั้นมีผัวหลายคน ในขณะที่ไม่มีคำด่าผู้ชายที่มีเมียหลายคนเลย ซึ่งตัวอย่างที่พูดมานี้ก็นับเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนสภาพสังคมไทยในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี

 

ป.ล. ๑

หมอบรัดเลย์ หรือ Dan Beach Bradley คือนายแพทย์และมิชชันนารีชาวอเมริกันที่เข้ามาในเมืองไทย สมัยรัชกาลที่ ๓ ถึงต้นรัชกาลที่ ๕ ซึ่งตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในเมืองไทยก็ได้สร้างคุณประโยชน์ให้เมืองไทยไม่น้อยเลยทีเดียว

ป.ล. ๒

ในงานวิจัยเรื่อง” การทำพจนานุกรม ไทย-ไทย : อดีต-ปัจจุบัน (๒๓๘๙-๒๕๓๓)” ของศาสตราจารย์ ดร.ธีระพันธ์ ล. ทองคำ ได้ระบุว่าวัตถุประสงค์ของอักขราภิธานศรับท์ ของหมอบรัดเลย์ มี ๒ ประการ คือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อมิชชันนารีที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทยและเพื่อวางมาตรฐานการใช้ภาษาไทยให้แก่คนไทยครับ

(ข้อมูลใน ป.ล. ข้างต้นอ้างอิงจากบทความของ รศ. ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ ในเว็บไซต์ราชบัณฑิตยสภา)

 

เอาละครับ เราลองมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีคำด่าอะไรบ้าง