Merry Christmas 2014 : ประเทศไทยกับความเป็นสหวัฒนธรรม

ประเทศไทยเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าเป็น “สหวัฒนธรรม” คือมีประเพณีวัฒนธรรมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นตะวันตก หรือตะวันออก ถ้าเป็นวัฒนธรรมที่ถูกจริตคนไทย คนไทยก็พร้อมนำมาประยุกต์ครับ 🙂 บล็อกนี้มีโชว์เดี่ยวจะเข้ เพลงะ We wish you a merry Christmas ด้วยนะครับ ^ ^

Read More